Zijn alle inwoners van het Caribisch deel van het Koninkrijk opgenomen in de Registratie niet-ingezetenen (RNI)?

Nee, niet alle inwoners van het Caribisch deel van het Koninkrijk zijn automatisch opgenomen in de RNI. Alleen de inwoners van het Caribisch deel van het Koninkrijk die in Nederland ingeschreven hebben gestaan, zijn opgenomen in de RNI. Daarnaast kunnen aangewezen bestuursorganen, zoals de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank, verzoeken om inschrijving in de RNI van hun klanten die wonen in het Caribisch deel van het Koninkrijk.