Wetgeving PIVA

Het bestuurscollege van elk openbaar lichaam (Bonaire, St.Eustatius, Saba) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in de PIVA. Het bestuurscollege is ook verantwoordelijk voor het beheer van deze basisadministratie.

De wetgeving die hierbij van toepassing is:

Wet bescherming persoonsgegevens BES

De Commissie Toezicht Bescherming Persoonsgegevens BES beschermt de persoonlijke levenssfeer. Dit gebeurt met de Wet bescherming persoonsgegevens BES.