Informatieblad studenten Caribisch gebied

Voordat je als student in Nederland kunt gaan studeren, moeten er een aantal zaken worden geregeld. Eén daarvan is de inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP). In dit informatieblad geven we een aantal handreikingen om deze inschrijving in Nederland te vergemakkelijken.

In dit informatieblad geven we je een aantal handreikingen om deze inschrijving in Nederland te vergemakkelijken.

Uitschrijving PIVA: bewijs van uitschrijving nodig

Voordat je naar Nederland vertrekt, moet je jezelf bij de bevolkingsadministratie (PIVA) van het eiland waar je woont uit laten schrijven. Dit doe je binnen tien dagen voor jouw vertrek bij de afdeling Burgerzaken. Het is belangrijk dat je bij de aangifte van vertrek aangeeft in welke gemeente je in Nederland gaat wonen zodat de afdeling Burgerzaken jouw dossier naar die gemeente kan sturen. Bij vestiging in Nederland, schrijf je je daar vervolgens in. Als je besluit om je in een andere gemeente te laten inschrijven dan je bij jouw vertrek hebt aangegeven, dan leidt dit tot enkele weken vertraging bij de inschrijving in de BRP.
Uitschrijving uit de PIVA-administratie is een voorwaarde om ingeschreven te kunnen worden in de BRP. Eén van de documenten die je bij inschrijving in de BRP moet overhandigen, is het verhuisbericht (bewijs van uitschrijving). Dit wordt je bij de uitschrijving overhandigd.

Inschrijving BRP: hoe en welke documenten

Zodra je in Nederland bent aangekomen moet jij je binnen 5 dagen als ingezetene inschrijven in de gemeente waar je gaat wonen. Het is aan te raden om vóór je vertrek naar Nederland te informeren bij de desbetreffende gemeente of je hiervoor een afspraak moet maken en welke documenten je bij inschrijving nodig hebt. In de meeste gevallen is deze informatie op de website van de gemeente te vinden.
Na inschrijving bij een gemeente, kan het 4 weken duren voordat je jouw burgerservicenummer (BSN) van de gemeente ontvangt. Een BSN heb je onder andere nodig voor het aanvragen van de OV-studentenkaart, het afsluiten van een zorgverzekering en voor het openen van een Nederlandse bankrekening.
Bij de inschrijving in de BRP bij de gemeente moet je in ieder geval de volgende documenten meenemen:

  • Een geldig paspoort (voor het vaststellen van je identiteit)
  • Een origineel bewijs van Bewijs van uitschrijving (ontvangen van de afdeling bevolkingsadministratie op het eiland waar je bent uitgeschreven)
  • Bewijs van adres in Nederland (bijvoorbeeld een kopie van het huurcontract of een brief met ondertekening en kopie identiteitsbewijs van een familielid dat je daar voorlopig mag inwonen)
  • Optioneel: afschrift geboorteakte (sommige gemeenten vragen om een afschrift van jouw geboorteakte).

Raadpleeg van tevoren bij de gemeente of een geboorteakte wordt gevraagd bij inschrijving. Let op: als je vertrekt van een eiland waar je niet geboren bent, dan doe je er goed aan op tijd de (buitenlandse) geboorteakte aan te vragen en zo nodig te laten vertalen en, wanneer noodzakelijk, te legaliseren of van een apostille (legalisatie) stempel te voorzien.

Speciale inschrijfdagen van gemeenten

Er zijn gemeenten die vaste dagen of aparte afspraken bij Burgerzaken/Publiekszaken hanteren voor inschrijving in de BRP voor studenten uit het Caribisch gebied. Daarnaast hebben sommige onderwijsinstellingen afspraken met gemeenten gemaakt over speciale inschrijfdagen. Per gemeente, maar ook per onderwijsinstelling, zijn deze voorzieningen verschillend. Informeer bij jouw onderwijsinstelling of bij de gemeente over deze speciale inschrijfdagen.

Studentendagen van onderwijsinstellingen

De inschrijving bij de onderwijsinstelling waar je gaat studeren, zal je voor jouw vertrek naar Nederland al moeten hebben geregeld. Informeer van tevoren, bijvoorbeeld via de website van de onderwijsinstelling, of zij begeleiding aanbieden bij de inschrijving in Nederland in de BRP. Zo worden er speciale studentendagen georganiseerd waar diverse instanties aanwezig zijn, zoals Burgerzaken/Publiekszaken. Uiteraard kun je ook voor informatie terecht bij de organisaties en personen die hieronder worden genoemd.

Contactpunten Aruba, Curaçao en St. Maarten en Caribisch Nederland:

Op elk van de eilanden is bij de afdeling bevolkingsadministratie een contactpersoon aanwezig die studenten informatie kan geven over inschrijving in de BRP en de documenten die daarvoor nodig zijn:

  • Aruba: info@censo.aw
  • Curaçao: info.bsbv@gobiernu.cw
  • St. Maarten: burgerzakensxm@sintmaartengov.org
  • Bonaire: burgerzaken@bonairegov.com
  • St. Eustatius: census.office@statiagov.com
  • Saba: censusmail@sabagov.nl

Handige informatie en links:

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Informatie over studiefinanciering voor studenten uit het
Caribisch gebied.
Website: duo.nl/antillen

Rijksdienst Caribisch Nederland

Hier vind je o.a. informatie over de opstarttoelage. De opstarttoelage is bedoeld om de overtocht, uitrusting (al het nodige voor de reis en het verblijf in Nederland), inrichting, overbrugging en begeleiding in Nederland mee te betalen. De opstarttoelage is deels prestatiebeurs en deels lening.
Website: rijksdienstcn.com/studiefinanciering
E-mailadres: studiefinanciering@RijksdienstCN.com

Arubahuis

De afdeling Onderwijs van het Arubahuis heeft de verantwoordelijkheid voor de Arubaanse studenten met een studielening van het land Aruba. Deze afdeling verzorgt de opvang en begeleiding van de Arubaanse studenten die in Nederland komen studeren. Elke regio in Nederland heeft een mentor die toezicht heeft op een bepaald aantal studenten.
Websites: arubahuis.nl/afdelingen/onderwijs
http://www.ea.aw/pages/studia-na-hulanda
E-mail: info@arubahuis.nl
arubalening@ea.aw

Stichting Studiefinanciering Curaçao

Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC) is een financieringsinstelling die belast is met het verstrekken van studiefinanciering voor het volgen van een MBO, HBO of WO opleiding op Curaçao en in Nederland.
Het hoofdkantoor op Curaçao verzorgt de intake, aanmelding, verzekering, betaling van de maandelijkse studiefinanciering en het innen van de studieschulden bij de studenten.
De afdeling in Nederland verzorgt de opvang, begeleiding en huisvesting voor de studenten in Nederland. Elke regio in Nederland heeft één of meer mentoren die begeleiding geven aan een aantal studenten.
Website: http://www.ssc.cw
E-Mail : info@ssc.cw

Dienst Studiefinanciering St. Maarten (DSF)

DSF is het uitvoeringsorgaan binnen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport belast met het verstrekken van aanvullende studiefinanciering voor het volgen van een MBO, HBO of WO opleiding op in Nederland.
Een team van mentoren en buddy’s ondersteunt en begeleidt studenten afkomstig van St. Maarten die in Nederland gaan studeren met studiefinanciering van het land St. Maarten.
Website: https://studyfinancing-sxm.com/
E-mailadres: info@studyfinancing-sxm.com

Meer weten?

Mocht je vragen hebben over de inschrijving in Nederland, dan kun je per mail contact opnemen met onze Frontoffice op info@rvig.nl of telefonisch op telefoonnummer 088 900 1000.