Aanmeldformulier aansluiting op de Beheervoorziening BSN

Dit aanmeldformulier is bedoeld voor de aansluiting op de beheervoorziening BSN (BV BSN). Wij vragen u dit formulier zo compleet mogelijk in te vullen.

Aanmelden bij mandatering

Voert u als leverancier/serviceorganisatie (gemachtigde gemandateerde) taken uit voor aangesloten gemeenten? Dan kunt u voor deze gemeenten aansluiten op de BV BSN. Dit betekent dat uw gemeente toestemming krijgt tot aansluiting op de BV BSN en de aansluiting beheert namens de geautoriseerde gemeente(n). Er moet wel in een protocol worden vastgelegd wanneer en namens welke gemeente de BV BSN wordt geraadpleegd.

Vul per gemeente een aanmeldformulier BV BSN in een laat deze door of namens de gemeente ondertekenen. Stuur het formulier per post naar RvIG.

Overige aandachtspunten bij mandatering

Voeg per gemeente een document bij met de grondslag van de gemandateerde taakuitvoering (bijvoorbeeld een dienstverleningsovereenkomst of een mandaatbesluit)

De publiekrechtelijke taak die op het aanmeldformulier is vermeld, moet overeen komen met de taakuitvoering in de meegezonden dienstverleningsovereenkomst of het mandaatbesluit