Aanvraagformulier - Toetsing BSN-gerechtigdheid voor gemeenten

Gemeenten bieden via hun portaal online diensten aan waarbij het burgerservicenummer (BSN) wordt gebruikt. Burgers kunnen bij de gemeenten inloggen om deze diensten af te nemen. Met dit aanvraagformulier kunnen gemeenten verzoeken om toetsing van de BSN gerechtigdheid voor het uitvoeren van publieke taken.