Aanvraagformulier toetsing BSN-gerechtigdheid

Met dit aanvraagformulier kunnen overheidsorganen en derden verzoeken om toetsing van de BSN gerechtigdheid voor het uitvoeren van eigen taken.