Wijzigingsformulier voor BSN-gerechtigde partijen

Om de Autorisatielijst BSN-gerechtigden (ALB) actueel te houden zijn partijen die voor bepaalde eigen publieke taken BSN-gerechtigd zijn bevonden door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) op grond van de inlichtingenplicht gehouden RvIG tijdig te informeren over wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de BSN-gerechtigdheid. Met dit wijzigingsformulier kunnen BSN-gerechtigde partijen wijzigingen doorgeven.