UC21 Registreren opgewaardeerd sofinummer

De use case 'Registreren opgewaardeerd sofinummer' beschrijft de stappen voor het registreren van een tot Burgerservicenummer opgewaardeerd sociaal-fiscaal nummer (sofinummer).