UC23 Opvragen BSN op basis van identificerende gegevens

De use case 'Opvragen BSN op basis van identificerende gegevens' stelt gebruikers in staat om op basis van een minimale set van identificerende gegevens een Burgerservicenummer op te vragen.