UC26 Vastleggen protocolgegevens

De use case 'Vastleggen protocolgegevens' beschrijft de stappen voor het bijhouden van protocolgegevens. Het protocollogboek moet worden bijgewerkt naar aanleiding van gegevensverstrekking met betrekking tot de verificatievragen.