Handreiking BSN voor Burgerzaken en RNI

De Handreiking BSN voor Burgerzaken en RNI beoogt gemeenten en de registratiehouder RNI die gebruik maken van het burgerservicenummer (BSN) behulpzaam te zijn bij het implementeren van het burgerservicenummer door het geordend aanbieden van de verschillende van toepassing zijnde procedures.
Per hoofdstuk zijn de procedures opgenomen met de bijbehorende uitleg.
Voor organisaties in hun rol van gebruiker van het burgerservicenummer is een separate Handreiking BSN voor Gebruikers beschikbaar op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.