Basisregister reisdocumenten

Het Basisregister reisdocumenten bevat Nederlandse reisdocumenten die niet meer in omloop mogen zijn omdat ze van rechtswege zijn vervallen (artikel 47 Paspoortwet). De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens beheert het Basisregister. Toegang hebben alleen bestuursorganen die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun publiekrechtelijke taken.

Redenen opname in Basisregister reisdocumenten

De meest voorkomende redenen dat een reisdocument van rechtswege vervalt zijn:

  • Het reisdocument is gestolen of als vermist opgegeven
  • De houder is overleden
  • De geslachtsnaam, de voornamen, de geboortedatum, het burgerservicenummer of het geslacht van de houder zijn gewijzigd

In het Basisregister wordt het nummer van het reisdocument en een aantal persoonsgegevens opgenomen.

Wijziging in Basisregistratie personen (BRP)

Door bepaalde wijzigingen in een persoonslijst (iemands persoonsgegevens in de BRP), vervalt het reisdocument dat aan deze persoon is uitgegeven van rechtswege. Het gaat om wijzigingen in de geslachtsnaam, de voornamen, de geboortedatum, het burgerservicenummer of het geslacht van de houder. Deze wijzigingen worden verwerkt in de BRP. De gemeente plaatst vervolgens een ‘R’ in categorie 12 op de persoonslijst.

Daarna wordt een automatisch bericht verzonden naar het Basisregister reisdocumenten. De al uitgegeven reisdocumenten van de persoon worden dan in het Basisregister geregistreerd. De houder van het reisdocument moet daarover zo snel mogelijk worden geïnformeerd, zodat het reisdocument fysiek kan worden ingehouden. Dat voorkomt mogelijke problemen voor deze persoon.