Chip paspoort of identiteitskaart uitlezen

Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten zijn voorzien van een chip. Op Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over de chip in reisdocumenten en over de gegevens die deze bevat.

Wat te doen bij problemen met uitlezen

Het kan voorkomen dat een burger aan uw (gemeente)balie komt met de melding dat de chip in zijn/haar reisdocument niet uit te lezen is bij een grenspassage. Dit betekent niet automatisch dat de burger een nieuw reisdocument moet aanvragen. Hieronder leest u wat u als medewerker van een reisdocument-uitgevende instantie kunt doen.

Testen met aanvraagstation

Door gebruik te maken van het reisdocumenten-aanvraagstation kunt u eerst zelf proberen of de chip uit te lezen is. De procedure daarvoor vindt u in de gebruikershandleiding van het aanvraagstation. Let er bij een Nederlandse Identiteitskaart (NIK) op dat u de machineleesbare strook op het glas van de scanner legt. De chip wordt geopend door het lezen van de machineleesbare strook. Wanneer de chip uit te lezen is, kunt u het document aan de houder teruggeven en is er niets aan de hand.

Wanneer het aanvraagstation de chip niet kan uitlezen is het raadzaam om het aanvraagstation in de juiste volgorde opnieuw op te starten. Deze procedure staat ook in de gebruikershandleiding van het aanvraagstation. U kunt ook een ander aanvraagstation gebruiken.

Paspoort of NIK opsturen

Als de chip nog steeds niet uit te lezen is, moet u het reisdocument samen met een C10-formulier opsturen naar IDEMIA (voorheen Morpho / Safran) voor onderzoek. Het is daarbij belangrijk dat er geen ponsgaten in het document worden aangebracht. De chip is namelijk verbonden met een antenne die onzichtbaar  in de houderpagina is opgenomen. Als die onderbroken wordt, is de chip niet meer uit te lezen.

Wacht met het aanvragen van een nieuw reisdocument tot u bericht heeft gekregen van IDEMIA. Zij doen zo snel mogelijk onderzoek naar het uitlezen van de chip en nemen telefonisch contact met u op over de uitkomst hiervan. Wanneer de chip daadwerkelijk niet is uit te lezen, kan er een nieuw reisdocument worden aangevraagd.