Factsheet back-up schijven RAAS

Factsheet met informatie over de back-up schijven van het Reisdocumenten Aanvraag- en Archiefstation (RAAS).

Dagelijkse back-up RAAS

Het RAAS bevat gegevens die nodig zijn voor de uitgifte van reisdocumenten. Iedere werkdag moet een back-up worden gemaakt van de gegevens (conform artikel 92 Paspoortuitvoeringsregeling Nederland, PUN). De back-up wordt gemaakt door een back-up schijf te plaatsen in de RAAS-server. Voor het juist uitvoeren van de back-up moet de schijf iedere werkdag gewisseld worden. Alleen met officiële feestdagen mag hiervan afgeweken worden. Is een locatie gesloten op een niet-officiële feestdag of vrije dag, dan moet er een back-up gemaakt worden. Dit zorgt ervoor dat de vingerafdrukken in het RAAS tijdig na het uitreiken van het document worden verwijderd. Mochten er gegevens verloren gaan bij een calamiteit, dan zijn deze beschikbaar op de back-up schijven.

Dagelijkse back-up niet mogelijk?

Is een locatie niet de hele week geopend en is daardoor een dagelijkse back-up niet mogelijk? Dan kunt u:

 • dagelijks een medewerker naar de locatie sturen om de back-up schijf te wisselen
 • de RAAS-server verplaatsen naar een centrale locatie waar elke dag een medewerker aanwezig is die de back-up schijf kan wisselen

Verplaatsen RAAS-server

Gemeenten die de RAAS-server willen laten verplaatsen naar een andere locatie, dienen een verzoek in bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Na toestemming van RvIG kan de gemeente een offerte opvragen bij de Servicedesk van Identiteit & Diensten.
Is de offerte akkoord en getekend, dan maakt de gemeente een afspraak met Identiteit & Diensten voor het verplaatsen van de server.

Eisen opslag RAAS back-up schijven

De back-up schijven worden opgeslagen volgens artikel 92 tweede lid PUN. De opslagvoorziening van de back-up schijven moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Een brandwerend en inbraakvertragende voorziening (kluiskast) die genormeerd is op basis van 1000 euro waardebergingsindicatie. Deze normering is een internationale standaard en wordt per kluisleverancier door certificeringsinstituten toegekend. In de meeste gevallen is een indicatie van de certificering te vinden op de binnenzijde van de kluiskast of op de scharnierzijde van de kluisdeur
 • De voorziening staat in een af te sluiten ruimte
 • De afgesloten ruimte is voorzien van een inbraakdetectiesysteem die in verbinding staat met een door de rijksoverheid toegelaten alarmcentrale
 • De ruimte is niet toegankelijk voor onbevoegden

Voorgeschreven wijze van opslag

Iedere uitgevende instantie beschikt over 5 schijven. 2 schijven worden bewaard op de RAAS-serverlocatie en 3 schijven buiten de RAAS-serverlocatie.

Tabel
Opslaglocatie Toelichting
2 (oudste) back-up schijven 1 schijf in de RAAS-server Er zit vrijwel altijd 1 schijf in de RAAS-server voor het maken van de back-up
1 schijf wordt bewaard in een inbraak vertragende en brandwerende kast (€1000,- indicatie waarde berging) op de RAAS-serverlocatie1 Dit is vaak de kluis van het gemeentehuis waarin de reisdocumenten bewaard worden
3 (meest recente) back-up schijven 3 schijven worden buiten de RAAS-serverlocatie1 bewaard in een inbraak vertragende en brandwerende kast (€1000,- indicatie waarde berging) Buiten de RAAS-serverlocatie houdt in een externe locatie2 die beschikt over een kluis die voldoet aan de eisen

De schijven moeten iedere dag worden geplaatst en gebruikt in de juiste volgorde.

Tabel
RAAS-server 5 externe locatie 4 externe locatie 3 externe locatie 2 Kluis raas-server locatie 1

Voorbeeld opslag en roulatie van back-upschijven

 • Voor het maken van een back-up wordt de schijf uit de kluis van de RAAS-serverlocatie gehaald en geplaatst in de RAAS-server, 1 → 5
 • De schijf die in de RAAS-server zit, van de vorige back-up, wordt verwijderd en weggebracht naar de externe locatie, 5 → 4
 • Schijfnummer 5 wordt in de kluis op de externe locatie geplaatst
 • Op dat moment zijn schijfnummers 5, 4, 3 en 2 op de externe locatie
 • Vervolgens wordt schijf 2 uit de kluis van externe locatie gehaald en overgebracht naar de kluis van de RAAS-serverlocatie.

Vervolgens start weer een nieuwe cyclus: Voor het maken van een nieuwe back-up wordt schijf 2 uit de kluis van de RAAS-serverlocatie gehaald en geplaatst in de RAAS-server.

De schijven worden op deze manier in de juiste volgorde gebruikt.

Tabel
RAAS-server 1  externe locatie 5 externe locatie 4 externe locatie 3 Kluis Raas-server locatie 2

Juridisch kader

 • Paspoortuitvoeringsregeling Nederland artikel 91 lid 1, 2 en 3 en 92
 • Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee artikel 53 lid 1, 2 en 3 en 54
 • Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland artikel artikel 105 1, 2 en 3 en 106
 • Paspoortuitvoeringsregeling Caribische landen artikel 107 1, 2 en 3 en 108

Meer informatie

Heeft u een vraag over deze instructie? Neem dan contact op met het Contactcentrum RvIG: 088 900 1000 (lokaal tarief ). Vanuit het buitenland belt u naar: 00 31 88 900 1000. U kunt ook een e-mail sturen naar info@rvig.nl.