Factsheet Identificatiekaarten, authenticatiekaarten en opstart-USB

Rijksdienst voor identiteitsgegevens stelt per uitgiftelocatie identificatiekaarten, opstart USB en een authenticatiekaart ter beschikking. Hiermee wordt toegang verleend tot het Reisdocumenten Aanvraag en Archiefstation (RAAS), de aanvraagstations (AS) en het Mobiel Vingerafdrukopname-Apparaat (MVA). De autorisatiebevoegden reisdocumentenstation (ABR) en autorisatiebevoegden aanvraagstation (ABA) zijn verantwoordelijk voor de autorisaties, het gebruik, de bewaring en het bijhouden van een registratie van de kaarten en de opstart-USB. Vaak worden beide functies door dezelfde personen uitgevoerd.

De ABR is verantwoordelijk voor:

 • het autorisatiebeheer van de identificatiekaarten;
 • de bewaring van de identificatiekaarten;
 • de registratie van de personen aan wie in een bepaald tijdvak een kaart verstrekt is.

De ABA is verantwoordelijk voor:

 • de bewaring van de authenticatiekaart MVA en de opstart-USB;
 • het gebruik van de authenticatiekaart en de opstart-USB.

Het RAAS registreert slechts een deel van de gegevens die voor de verantwoordelijke van belang zijn: zo wordt bijvoorbeeld niet geregistreerd aan wie in een bepaald tijdvak een kaart verstrekt is. De ABR is eindverantwoordelijke voor het bijhouden van een volledige registratie.

Identificatiekaarten

Met een identificatiekaart krijgt een persoon op elektronische wijze toegang tot het RAAS en de daarin opgeslagen programmatuur en gegevens. Per uitgiftelocatie worden ten minste twee en ten hoogste 20 identificatiekaarten beschikbaar gesteld.

Authenticatiekaart MVA

Met een authenticatiekaart krijgt een persoon toegang tot het MVA om vingerafdrukken plaats onafhankelijk op te nemen. Per MVA wordt één authenticatiekaart beschikbaar gesteld. De ABR wijst maximaal drie personen aan die aanvragen met het MVA in behandeling mogen nemen.

Opstart-USB

Met de Opstart-USB kunnen de aanvraagstations opgestart. Per aanvraagstation locatie worden twee opstart-USB’s beschikbaar gesteld.

1. Ontvangst

De ABR neemt de identificatiekaarten en de bijbehorende codes in ontvangst; de ABA neemt de Opstart-USB met sleutelhanger en de authenticatiekaart MVA in ontvangst. Vervolgens worden de identificatiekaarten door de ABR in het RAAS ingeklaard.

2. Toekenning

Identificatiekaart

Direct na het inklaren heeft de ABR de volgende keuzes:

 • De kaart direct koppelen aan een gebruiker

De gebruiker wijzigt direct na ingebruikname van de identificatiekaart de pincode. De pincode wordt periodiek door de gebruiker gewijzigd.

 • De kaart niet direct koppelen aan een gebruiker

De ABR bewaart de pin-mailer en de identificatiekaart afzonderlijk van elkaar of de pincode wordt direct in een eigen bewaarcode gewijzigd die alleen bij de ABR bekend is.

Authenticatiekaart MVA

Deze is niet persoonsgebonden en wordt niet ingeklaard in het RAAS.

Opstart-USB

Deze is niet persoonsgebonden en wordt niet ingeklaard in het RAAS.

3. Gebruik

Identificatiekaarten
Gekoppelde identificatiekaarten worden uitsluitend gebruikt door de gebruiker die aan de kaart is gekoppeld. Het uitlenen van de kaart en code aan collega’s is verboden. Indien kaarten niet worden gebruikt, zijn deze op de voorgeschreven wijze opgeslagen, zie punt 4 Bewaring. Voor meer informatie over het koppelen, intrekken e.d. van identificatiekaarten raadpleegt u de gebruikershandleiding RAAS.

Authenticatiekaart MVA

De authenticatiekaart wordt uitsluitend gebruikt door de daartoe aangewezen gebruikers. De burgemeester of de daartoe aangewezen ambtenaar benoemt maximaal drie personen die vingerafdrukken met behulp van het MVA mogen opnemen. Als de kaart niet gebruikt wordt, is deze op de voorgeschreven wijze opgeslagen, zie punt 4 Bewaring.

Opstart-USB
De Opstart-USB gebruikt u door deze te plaatsen in de USB poort aan de voorkant van het aanvraagstation. Controleer of het lichtje van de opstart- USB brandt. Vervolgens zet u het aanvraagstation aan. Nadat het inlogscherm verschijnt kunt u de Opstart USB uit de USB-poort verwijderen. Om verlies te voorkomen is het zeer belangrijk om direct na het opstarten van de aanvraagstations de Opstart-USB weer op te bergen. Bewaar de Opstart-USB op een vaste plek. Zie punt 4 Bewaring.
Let op! Bij verlies of vernietiging van een Opstart-USB moeten alle aanvraagstations vervangen worden.

4. Bewaring

De identificatiekaarten, Opstart-USB’s en authenticatiekaart MVA en bewaart u op dezelfde wijze. De kaarten/USB’s worden bewaard in de opslagvoorziening volgens de Paspoortuitvoeringsregelingen.

5. Registratie

Identificatiekaarten en authenticatiekaart
Voor het gebruik van de identificatiekaarten en authenticatiekaart zijn de ABR en ABA verantwoordelijk voor het bijhouden van een volledige registratie. Het is belangrijk om het gebruik en de bewaring te registreren, omdat uit deze registratie kan worden vastgesteld welke personen op bepaalde data toegang hadden tot het systeem en de gegevens. De registratie moet minimaal de volgende gegevens bevatten:

 • alle beschikbare kaarten;
 • waar en hoe deze worden bewaard (binnen en buiten werktijd);
 • wie op welk moment een kaart in gebruik heeft;
 • wanneer en van wie kaarten zijn of worden ingetrokken;
 • wanneer kaarten zijn vernietigd.

Deze beheersactiviteiten worden periodiek gecontroleerd en er wordt een verslag van deze controle opgemaakt. Op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) staan twee voorbeeldregistraties. Deze helpen u een juiste registratie bij te houden.

Opstart-USB
De leverancier houdt een registratie bij van de uitgegeven en vermiste opstart-USB’s. Bovendien is het praktisch als de ABR ook een registratie bijhoudt van de opstart-USB’s die in bezit zijn. Zeker bij verlies is het handig als het USB-nummer bekend is voor het opmaken van een proces-verbaal door de uitgevende instantie.

Meer info

Juridisch kader
Paspoortuitvoeringsregeling Nederland artikel 80, 80a, 80b lid 1,81 lid 1 en 91. Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee artikel 39,39a, 41 lid 2 en 53
Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland artikel 88, 88a, 88b lid 1,89 lid 1 en 105
Paspoortuitvoeringsregeling Caribische landen 90, 90a, 90b lid 1,91 lid 1 en 107
De voorbeeldregistraties vindt u op de website van RvIG:
https://www.rvig.nl/reisdocumenten/raas-back-up/voorbeeldregistraties
Heeft u een vraag over deze instructie? Neem dan contact op met de Frontoffice van RvIG: 088 900 1000 (lokaal tarief). Vanuit het buitenland belt u naar: 00 31 88 900 1000. U kunt ook een e-mail sturen naar info@rvig.nl.