Formulier artikel 22 Paspoortwet

Verzoek tot opneming of handhaving in het Register paspoortsignaleringen (artikel 22 Paspoortwet)

Invulinstructies

Hieronder vind je de invulinstructies voor het formulier Verzoek tot opneming of handhaving in het Register paspoortsignaleringen (artikel 22)

Menu

 • Opslaan als: Tussentijds opslaan van het formulier is mogelijk.
 • Printen: Printen is mogelijk wanneer alle verplichte velden zijn ingevuld.
 • Reset: Alle gegevens worden gewist.

Vragen

 1. Op te nemen: Het gaat hier om een nieuw signaleringsverzoek. Te handhaven: Het gaat hier om een handhaving van een bestaande signalering. Te wijzigen: Hier gaat het om een wijziging van een bestaande signalering.
 2. Hier de gegevens invullen van de persoon die gesignaleerd moet worden.
 3. Één keuzemogelijkheid invullen.
 4. Motivering voor het verzoek. Vul hierin wat het gegronde vermoeden is dat betrokkene zich door verblijf buiten de grenzen van een der landen van het Koninkrijk aan de wettelijke mogelijkheden tot invordering van de verschuldigde gelden zal onttrekken. Er moet een concrete aanwijzing zijn dat betrokkene die in de BRP staat ingeschreven naar het buitenland zal vertrekken. Het feit of de omstandigheid waaruit dit kan worden afgeleid moet worden genoemd in de motivering.
 5. Hierbij geldt het volgende:
  • Als de totale vordering minder bedraagt dan € 5.000,- wordt het verzoek tot opneming of handhaving in het Register paspoortsignaleringen niet gehonoreerd;
  • Als de totale vordering minder dan € 5.000,- gaat bedragen (na aflossing) moet een verzoek tot opheffing van de signalering ingediend worden;
  • Bij een totale vordering hoger dan € 45.000,- kan betrokkene ook opgenomen worden in het Executie & Signalering systeem (E&S);
  • Wanneer de totale vordering minder dan € 45.000,- gaat bedragen (na aflossing) wordt betrokkene uit het Executie & Signalering systeem (E&S) verwijderd als de signalerende instantie een wijziging heeft gestuurd;
  • Wanneer een betalingsregeling is getroffen met betrokkene en de schuldhoogte is gewijzigd, moet dit doorgegeven worden door een wijzigingsformulier.
 6. Hier de contactgegevens invullen van de bevoegde medewerker die verdere informatie over de signalering kan verstrekken.
 7. Bij de indienende instantie moet een dossier aanwezig zijn. Dit dossier niet meesturen naar RvIG!
 8. Hier de contactgegevens invullen van de tot ondertekening bevoegde medewerker.

Ondertekening

Desgewenst kun je de handtekening als JPG-format invoegen. Het is ook mogelijk om het formulier na het afdrukken te voorzien van een natte handtekening.

Je moet het formulier op eigen briefpapier printen. Wanneer geen eigen briefpapier aanwezig is dan kun je gebruik maken van de mogelijkheid jullie eigen logo toe te voegen op het formulier. Na aanvinken van het hokje verschijnt de mogelijkheid de gegevens van de organisatie in te vullen. Voor het toevoegen van het logo moet je klikken op het vierkant. Het logo dat je hier toevoegt komt links bovenaan op het formulier te staan, en wordt afgedrukt.