C1 - Vaststelling aanspraak

Vaststelling aanspraak op een reisdocument ingevolge artikel 14 of 15 Paspoortwet.

Controleer je e-mailadres op het C1-aanvraagformulier vreemdelingenpaspoort voordat je het formulier naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) stuurt. Het komt namelijk voor dat de IND e-mails krijgt met het 2A-formulier onbestelbaar retour.