Declaratieformulier vervangende reisdocumenten

Met dit formulier kunnen gemeenten de kosten voor het verstrekken van een vervangend reisdocument declareren.

Instructies bij het invullen

  1. Vul het formulier en de bijlage volledig in (meerdere documenten kunnen met 1 formulier gedeclareerd worden)
  2. Print het formulier, onderteken het en scan het formulier vervolgens in
  3. E-mail het ingescande formulier naar: administratie@rvig.nl