Kenmerken Nederlands paspoort 2021

Op 30 augustus 2021 is een nieuw model van het nationaal paspoort geïntroduceerd. Een nieuw model reisdocument voor vluchtelingen is eveneens in omloop gebracht. Door de toevoeging van het BSN in een QR-code voldoet dit nieuwe model aan een toezegging aan de Tweede Kamer. Ook is een aantal wijzigingen doorgevoerd om eenheid in de familie van Nederlandse reisdocumenten te behouden.
De wijzigingen helpen om fraude, misbruik en vervalsing tegen te gaan. Tot eind 2021 worden de overige nieuwe paspoortmodellen gefaseerd ingevoerd. De informatie over deze modellen wordt later in 2021
aan de kenmerkenbrochure Nederlands paspoort toegevoegd.