Lijst van toetsingspunten reisdocumenten en Nederlandse Identiteitskaarten

Lijst van toetsingspunten voor het herkennen van onregelmatigheden met Nederlandse reisdocumenten of Nederlandse identiteitskaarten (procedure C5).

Met de intensivering van het internationale personenverkeer is ook de fraude met reis- en identiteitsdocumenten sterk toegenomen. De maatschappelijke en financiële schade als gevolg van het misbruik van deze documenten kan enorm zijn. Het is dus zaak om een dergelijk document zo snel mogelijk te herkennen en uit de roulatie te halen. Er zijn meerdere modellen van deze Nederlandse documenten in omloop. Alle modellen (behalve nooddocumenten) zijn voorzien van een chip. (zie www.rvig.nl kenmerkenfolders)

Ontdekking van fraude

Navolgende lijst van toetsingspunten, genoemd in de paspoortuitvoeringsregelingen, kan worden gebruikt om de controle van deze documenten gestructureerd uit te voeren om zo (vermoeden van) fraude met een document te onderkennen.

 • Als het vermoeden bestaat dat de onregelmatigheden strafbare feiten opleveren en de vermoedelijke dader bekend is, moet daarvan aangifte worden gedaan bij de politie (Nederlandse situatie)
 • Wanneer de onregelmatigheid een strafbaar feit oplevert en de vermoedelijke dader niet bekend is moet het betreffende document met een C5 formulier aangetekend worden verzonden aan het Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten(ECID) van de Koninklijke Marechaussee
 • Als de onregelmatigheid geen strafbaar feit oplevert dan moet dit middels een C5 formulier worden gemeld aan het ECID
 • Als de onregelmatigheid met deze documenten zich in het buitenland voordoet dan moet dit via een C5 formulier worden gemeld aan het ECID (fysieke document meesturen)
 • In het geval de onregelmatigheid (of gebruik van het document door een derde) een strafbaar feit oplevert en de vermoedelijke dader bekend is, moet het fysieke document bij de C5 worden gevoegd (er hoeft in dit geval geen aangifte te worden gedaan)
Tabel
Onregelmatigheid in: Nederland/Caribische landen/Caribisch Nederland Strafbaar feit Dader bekend Actie
ja ja ja Doe aangifte bij politie
ja ja nee Stuur document met C5 aangetekend naar Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten (ECID)
ja nee nvt Stuur C5 naar ECID
Onregelmatigheid in: buitenland (Nederlandse posten) Strafbaar feit Dader bekend Actie
ja ja ja Stuur document met C5 aangetekend naar ECID.
Doe GEEN aangifte bij politie.
ja ja nee Stuur document met C5 aangetekend naar ECID.
Doe GEEN aangifte bij politie.
ja nee nvt Stuur document met C5 naar ECID

Toetsingspunten:

 • komt het gezicht van de aanbieder overeen met de pasfoto en of komt deze overeen met de 2e foto (Imageperf ® of Stereo Laser Image ®)
 • komen de gegevens in het document overeen met de persoon die voor u staat (geslacht, lengte en geboortedatum)
 • heeft de houderpagina een voelbare reliëfstructuur
 • heeft de houderpagina een kinegram(men) ®
 • is het documentnummer op de houderpagina hetzelfde als het geperforeerde nummer in het paspoort.
 • kijk naar de overige echtheidskenmerken (www.rvig.nl kenmerkenfolders).
 • zit het watermerk in de visapagina’s
 • kijk naar de UV reactie van de houderpagina en de visapagina’s
 • zijn er zichtbare veranderingen aangebracht op de visapagina’s
 • check (indien mogelijk) de inhoud van de chip
Tabel
Vergelijk/controleer Met, in, op
Foto aanbieder Imageperf of Stereo Laser Image
Gegevens aanbieder Gegevens in document (Geslacht, lengte en leeftijd)
Voelbare reliëfstructuur houderpagina
Kinegram(men) houderpagina
Documentnummer houderpagina Geperforeerde nummer visa pagina’s
Overige echtheidskenmerken www.RvIG.nl kenmerkenfolders
Watermerk Visapagina’s
UV reactie Houderpagina en visapagina’s
Zichtbare veranderingen Visapagina’s
Inhoud chip Aanvraagstation/scanner