C15 - Verklaring vermoeden (kopie) fraude reisdocument of Nederlandse identiteitskaart

C15 verklaring vermoeden (kopie) fraude reisdocument of Nederlandse identiteitskaart is alleen voor dossier wat bij de gemeente blijft.
Dit formulier niet naar RvIG sturen.