Werkinstructie Paspoortsignaleringen

Het uitvoeren van de signaleringcontrole in het aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten is begin 2022 geautomatiseerd en er is direct toegang tot actuele informatie uit het RPS. Hiervoor is een nieuwe werkinstructie 24b opgesteld. De werkinstructie ‘Signaleringsprocedure artikel 24, onder b, Paspoortwet’ is bedoeld voor medewerkers van de backoffice die daadwerkelijk het proces gaan uitvoeren. Hierin staat een stappenplan dat de medewerker helpt beslissen welke actie hij/zij moet ondernemen in een bepaalde situatie. Maak je nog geen gebruik van de automatische signaleringcontrole, volg dan de oude werkinstructie.

Deze werkinstructie bestaat uit de volgende onderdelen:
• Opneming in het RPS op grond van artikel 24b Pw (signaleringsprocedure). In welke gevallen verstrekt u informatie ten behoeve van een signalering aan de minister van BZK?
• Signaleringscontrole bij aanvraag van een reisdocument.Wat moet u doen als u een aanvraag voor een reisdocument in behandeling heeft terwijl de aanvrager is gesignaleerd in het RPS?
• Hoe kunt u naar aanleiding van een signalering een paspoort vervallen verklaren?