Dutch ID monitor

Om meer te leren van medewerkers die paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten controleren is de Dutch ID monitor opgezet. Een methode waarmee de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) het gebruik van de echtheidskenmerken van de Nederlandse reisdocumenten onderzoekt.

Wat is de Dutch ID monitor?

De Dutch ID monitor is een laagdrempelig innovatief evaluatieinstrument. Het geeft inzicht in de manier waarop het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart gecontroleerd worden en welke echtheidskenmerken daarbij gebruikt worden. De monitor stelt het team research & development van RvIG in staat om het gebruik van de documenten periodiek te monitoren.

De resultaten van de monitor worden gebruikt voor de voorstellen van eventuele aanpassingen van de beveiliging van de reisdocumenten. Daarnaast zijn de resultaten van belang voor beleidswijzigingen en aanpassingen aan de trainingen voor controlerende instanties.

Momenteel zijn 3 partijen de monitor structureel aan het invullen, Securitas, Rijks Beveiligings Organisatie en AMP groep.

Vul de monitor zelf ook in

Controleer je tijdens je werkzaamheden Nederlandse reisdocumenten? Dan nodigen wij je graag uit de monitor in te vullen. Je kunt de monitor vinden op de website van de Dutch ID monitor. Meer informatie over de Dutch ID monitor vind je in de flyer.