FAQ Wijzigingen nieuw model paspoort 2021

Op 30 augustus 2021 is het nieuwe model nationaal paspoort beschikbaar. Dit model bevat nieuwe kenmerken en een QR-code met het burgerservicenummer (BSN) op de achterkant van de houderpagina van het paspoort. Tot eind 2021 worden de overige paspoortmodellen, met uitzondering van noodpaspoort en laissez-passer, gefaseerd ingevoerd.

Hieronder vind je antwoorden op veel gestelde vragen van uitgevende instanties. Bij een wijziging of aanvulling lees je ‘UPDATE’ voor de vraag. Ook is er een aparte FAQ voor burgers beschikbaar via de Toolkit nieuw model paspoort.

Mis je een vraag? Stuur een e-mail naar info@rvig.nl.

Wat zijn de wijzigingen van het nieuwe model nationaal paspoort per 30 augustus 2021?

Algemene vragen

Zie ook