Kwaliteitseisen pasfoto's voor identiteitsbewijzen

De pasfoto in een paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs moet voldoen aan een aantal strenge eisen. Bijvoorbeeld voor afmetingen, positionering en contrast. De kwaliteitseisen zijn uitgebreid vastgelegd in de Fotomatrix model 2007.  Van de fotomatrix is ook een transparant te bestellen.

Overzicht kwaliteitseisen in Fotomatrix model 2007

De kwaliteitseisen voor pasfoto’s voor identiteitsdocumenten zijn vastgelegd in de Fotomatrix model 2007. Dit is een gezamenlijke brochure van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW). Alle acceptatiecriteria voor pasfoto’s worden gedetailleerd toegelicht en getoond op voorbeeldfoto’s. Het strikt toepassen van de kwaliteitseisen is nodig om problemen met identiteitsherkenning te voorkomen, ook in digitale systemen. De Fotomatrix model 2007 beschrijft ook de uitzonderingen op de kwaliteitseisen.