Programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel

De komende jaren werken we aan een toekomstbestendig stelsel van paspoorten en identiteitskaarten. In het programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel (VRS) wordt het stelsel geleidelijk aangepakt. Het doel: de kwaliteit, fraudebestendigheid en betrouwbaarheid van het stelsel naar een hoger niveau tillen.

Waarom is verbetering nodig?

Het Nederlandse reisdocument staat bekend als zeer betrouwbaar. Dat houden we graag zo. Maar het huidige reisdocumentenlandschap voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Gegevens worden niet centraal opgeslagen waardoor informatie-uitwisseling nog deels handmatig gebeurt. Ook niet alle processen zijn al geauto­matiseerd. Dat is inefficiënt en foutgevoelig. Met het programma VRS maken we het stelsel klaar voor de toekomst.

Dit gaan we doen

We richten ons op de volgende verbeteringen:

  • We vervangen het reisdocumentenaanvraag- en archiefstation RAAS door een nieuw, centraal systeem. Het centraal opslaan van gegevens in een nieuwe kernregistratie moet ervoor zorgen dat gegevens altijd actueel online toegankelijk zijn.
  • We automatiseren de signaleringscontrole in het aan­vraag- en uitgifteproces. Ook komt er een centraal portaal om signaleringen in te dienen en vervallen de informatiestromen per brief.
  • We richten de informatieverstrekking over reisdocumenten anders in, waardoor actuelere informatie kan worden opge­vraagd en de privacy van burgers beter wordt beschermd.
  • Er komt een digitaal portaal waarmee burgers zelf hun reisdocu­ment als gestolen of vermist kunnen registreren. De werktitel is StopID.

Ga voor meer informatie naar de pagina belangrijkste wijzigingen.

Dit levert het op

Met het programma streven we de volgende resultaten na:

  • Het proces krijgt meer kwaliteit omdat het ‘aan de achterkant’ beter is ingericht.
  • In het nieuwe, centrale systeem staan straks niet alleen de recente, maar ook de historische gegevens van alle (circa vijfhonderd) RAAS-systemen. Een uitgevende instantie kan dus alle voorgaande aanvragen inzien, ook als deze door een andere uitgevende instantie is afgehandeld.
  • Statuswijzingen, zoals het doorgeven van een vermissing of een inhouding, kunnen direct in het systeem worden verwerkt, wat een heleboel formulieren overbodig maakt.
  • De medewerker aan de balie kan straks een foto via het systeem vergelijken met een eerder gebruikte foto van een persoon. Zo kan iemands identiteit met meer zekerheid worden vastgesteld.
  • Lopende aanvragen bij andere instanties worden inzichte­lijk, waardoor fraudeurs die van loket naar loket gaan om aan een reisdocument te komen, tijdig worden gestopt.
  • Met het digitale selfserviceportaal hebben burgers zelf een rol in het statusbeheer van hun reisdocument.