Belangrijkste wijzigingen reisdocumentenstelsel

De komende jaren werken we in het programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel (VRS) stapsgewijs aan een toekomstbestendig stelsel voor paspoorten en identiteitskaarten. Hieronder presenteren we een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het stelsel.

Kernregistratie reisdocumenten

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen door de komst van de kernregistratie reisdocumenten:

 • Inzicht in (historische) aanvraaggegevens van andere uitgevende instanties.
  Alle wereldwijde data van het RAAS (Reisdocumenten aanvraag- en archiefstation) worden overgeheveld naar een centraal register. Hierdoor is digitaal inzage in aanvraaggegevens van andere uitgevende instanties mogelijk.
 • Inzage in de actuele status van een reisdocument.
  Alle uitgegeven reisdocumenten komen in een centraal register. Hierdoor is er altijd inzage in de actuele status.
 • Inzicht in lopende reisdocumentenaanvragen. Alle reisdocumentenaanvragen komen in het centrale register. Uitgevende instanties hebben hierdoor inzicht of een burger elders een aanvraag heeft lopen.
 • Vermissingen en kennisgevingen digitaal. Statussen van reisdocumenten kunnen direct digitaal worden gewijzigd. Het opsturen van formulieren (bijv. C3 en C7) is in de toekomst niet meer nodig. 
 • Categorie 12 in BRP en PIVA overbodig en verdwijnen in de toekomst.
  De actuele status van een reisdocument wordt bijgehouden in het centrale register. Dit maakt categorie 12 op de persoonslijst in BRP en PIVA in de toekomst overbodig.
 • Signaleringencontrole geautomatiseerd.
  In het aanvraag- en uitgifteproces wordt automatisch het RPS bevraagd. Dat betekent dat in de toekomst het controleren van totaallijsten of het handmatig verwerken van signaleringen in de BRP niet meer nodig is.
 • Inzicht in biometrische aanvraaggegevens van alle uitgevende instanties.
  Uitgevende instanties krijgen digitaal inzage in de foto’s van eerdere aanvragen van een burger.
 • Geautomatiseerde fotovergelijking.
  Voor een meer betrouwbare identiteitsvaststelling wordt geautomatiseerde fotovergelijking tussen de foto’s van eerdere aanvragen van een burger mogelijk gemaakt.

Centrale aanvraagapplicatie

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen door de komst van de centrale aanvraagapplicatie:

 • Vervanging van de RAAS'en.
  De nieuwe centrale aanvraagapplicatie zal het RAAS gaan vervangen. De RAAS'en zullen in de toekomst verdwijnen. Alle RAAS-data wordt bewaard in de kernregistratie reisdocumenten en de RAAS-functionaliteiten worden vervangen door de centrale aanvraagapplicatie.
 • Volwaardige frontoffice applicatie.
  We bouwen een eigen frontoffice applicatie. Deze applicatie is vooral bedoeld voor de uitgevende instanties die nu zonder een reisdocumentenmodule (frontoffice applicatie) werken.
 • Volwaardige backoffice applicatie.
  De centrale aanvraagapplicatie bestaat uit een frontoffice en een backoffice gedeelte. Uiteindelijk zullen alle uitgevende instanties de centrale aanvraagapplicatie voor de backoffice werkzaamheden gebruiken. Denk aan: het versturen van aanvragen naar de leverancier.

Signaleringenbeheer

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen voor het signaleringenbeheer:

 • Digitaal aanleveren signaleringen
 • Digitaal muteren signaleringen