Doelen programma VRS

Met het programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel (VRS) willen we de kwaliteit, fraudebestendigheid en betrouwbaarheid van het reisdocumentenstelsel naar een hoger niveau tillen. Hieronder een overzicht van de algemene doelen van het programma.

Het programma VRS draagt bij aan de onderstaande algemene doelen:

Een betrouwbaar reisdocument

  • Document (analoog en digitaal) moeilijk te vervalsen
  • Document met de juiste gegevens
  • Document precies voor wie daar recht op heeft
  • Status juist en actueel

Betrouwbare identiteitsverificatie en -informatie

  • Status juist en actueel
  • Informatiediensten in samenhang over domeinen Reisdocumenten, BRP/PIVA, en eID heen
  • Informatieverstrekking juist, actueel en privacyvriendelijk

Toekomst vast en flexibel stelsel

  • IT generiek met een korte time-to-market en veilig
  • Voorbereid voor andere processen en documenten
  • Voorbereid op prominente rol biometrie