Modelformulieren programma VRS

Het programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel (VRS) levert de komende jaren functionaliteiten op. Voor een goede afstemming en instructie is het belangrijk dat wij de juiste (technische) contactpersonen binnen paspoortuitgevende instanties kunnen informeren. Om die reden verzoeken wij paspoortuitgevende instanties hun contactpersonen voor de implementatie van de functionaliteiten aan ons door te geven.

Modelformulieren

Op dit moment zijn de volgende formulieren beschikbaar om contactpersonen, autorisatiebevoegden en gebruikers door te geven. Lees de toelichting door voor de stappen van het beveiligd delen van het formulier via Secure Transfer: