Samenwerking programma VRS

Het programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel (VRS) kan alleen succesvol zijn als we nauw samenwerken met de organisaties die uitvoering geven aan de processen in het reisdocumentenstelsel. Daarom zijn er klankbordgroepen ingericht die periodiek bij elkaar komen.

Voor het programma zijn de volgende klankbordgroepen actief:

  • Klankbordgroep gemeenten: In deze groep van burgerzaken-medewerkers zijn veertien gemeenten vertegenwoordigd. Het is een mix van grote, middelgrote en kleine gemeenten. De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) is hierin ook vertegenwoordigd.

  • Klankbordgroep grensgemeenten: deze groep bestaat uit vijf grensgemeenten en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

  • Klankbordgroep Koninklijke Mareschaussee.

  • Klankbordgroep voor de Caribische delen van het Koninkrijk.

In de klankbordgroepen bespreken we bijvoorbeeld knelpunten en implementatiemethoden, toetsen we nieuwe oplossingen en doen we gebruikerstesten.

Ook zijn er sponsorgroepen ingericht waarin we toetsen of wijzigingen die we in het programma willen doorvoeren op bestuurlijk en managementniveau op steun kunnen rekenen. De sponsorgroepen zijn bedoeld om draagvlak te creëren en de voortgang van de implementatie te bespreken.