Tijdspad implementatie programma VRS

De eerste fase van het programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel (VRS) loopt van 2019 tot en met 2024. We willen het reisdocumentenstelsel stapsgewijs verbeteren. We implementeren de functionaliteiten in releases en doen dit in nauwe samenwerking met uitgevende instanties en afnemers van reisdocumenteninformatie.

Overzicht tijdspad functionaliteiten

Hieronder tonen we het tijdspad voor de komende twee kalenderjaren van het programma VRS. Het eerstgenoemde kwartaal bij een release is het kwartaal waarin de release beschikbaar komt. Het tweede kwartaal geeft aan tot wanneer de implementatie ervan loopt.