Tijdlijn en implementatie van programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel (VRS)

Het programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel (VRS) loopt van 2019 tot en met 2024. (Wijzigingen onder voorbehoud).

We willen het reisdocumentenstelsel stapsgewijs verbeteren. We implementeren de functionaliteiten in fases en doen dit in nauwe samen­werking met alle andere uitgevende instanties. Vanaf 2020 doet RvIG regelmatig aanpassingen in systemen en processen.

De eerste wijziging (automatische signaleringscontrole in het Register paspoortsignaleringen) wordt verwacht in het najaar van 2020.

Binnenkort publiceren we op deze pagina een tijdlijn en een planning van het programma.