RAAS back-up schijven

Iedere uitgiftelocatie beschikt over 5 back-up schijven. Dit is het maximum. Het is dus niet mogelijk om extra schijven te bestellen. Bij gebruik rouleert u de schijven.

Back-up schijfunit

Na het maken van de back-up komt de back-up schijf automatisch uit de schijfunit. Is dat niet het geval, verwijder de schijf dan handmatig via de knop Eject. Lukt dit niet, neem dan contact op met de  Servicedesk van Identiteit & Diensten via (023) 799 56 66 of servicedesk@identiteitendiensten.nl

Opslag back-up schijven

De  back-up schijven worden opgeslagen volgens artikel 92 tweede lid Paspoortuitvoeringsregeling Nederland (PUN). Iedere uitgevende instantie beschikt over 5 schijven. De 2 oudste back-up schijven worden op de locatie van de RAAS-server bewaard. Een daarvan bevindt zich in een inbraakvertragende en brandwerende kast (1000 euro indicatie waarde berging). De ander bevindt zich in de RAAS-server. De 3 meest recente back-up media worden buiten de locatie van de RAAS-server (externe locatie) bewaard in een inbraakvertragende en brandwerende kast (1000 euro indicatie waarde berging).

Voorbeeld opslag en roulatie van back-upschijven:

Back-up schijven plaatsen in juiste volgorde

Eén schijf zit in de RAAS-server. Er zijn 4 reserveschijven. Wilt u een nieuwe schijf plaatsen,  gebruik dan de schijf met de oudste back-up. Na schijf 5 volgt dus schijf 1 voor de back-up. Schijf 5 wordt verplaatst naar de externe locatie en schijven 4 en 3 blijven op de externe locatie. Schijf 2 wordt overgeplaatst naar de kluis van de RAAS-server. De schijven worden zo in de juiste volgorde gebruikt.