Invullen reisdocumentsoort in categorie 12 van de persoonslijst

In de landelijke tabel 48 staan de codes van de verschillende huidige reisdocumentsoorten (12 soorten).
Ieder document heeft een eigen soortaanduiding.

In onderstaande tabel staan de documentsoorten, de codes in tabel 48, gevolgd door de beginletter van het documentnummer. Het nummer van het document kan nooit een andere beginletter hebben dan in deze tabel is aangegeven en hoort bij de code en documentsoort.

Documentsoort en codering

Documentsoort

Code tabel 48

Beginletter documentnummer

Nederlandse identiteitskaart NI I
Nationaal paspoort PN N
Diplomatiek paspoort PD D
Dienstpaspoort PZ S
Reisdocument vreemdelingen PB A
Reisdocument vluchtelingen PV R
Zakenpaspoort ZN B
Tweede paspoort (2 jaar geldig) TN N
Tweede zakenpaspoort (2 jaar geldig) TE B
Faciliteitenpaspoort PF N

De beginletters van het documentnummer staan voor de Engelstalige woorden:
N = National
I =   Identity
B = Business
D = Diplomatic
S = Service
R = Refugee
A = Alien

De Laissez-Passer (LP)en het Noodpaspoort (NN) staan wel in de tabel 48 maar worden niet in het overzicht opgenomen. Deze documenten worden namelijk niet in categorie 12 van de persoonslijst opgenomen. Dit zijn geen identiteitsdocumenten conform de Wet op de Identificatieplicht.