RPS en identiteitsfraude door jongeren

Een jongere die een Nederlandse identiteitskaart, of paspoort, (uit)leent zodat een minderjarige bijvoorbeeld een horecagelegenheid kan binnenkomen of alcohol kan kopen, pleegt identiteitsfraude. Deze fraude kan ertoe leiden dat de jongere wordt opgenomen in het Register paspoortsignaleringen (RPS).

Bovendien is de fraude strafbaar en kan leiden tot een boete. Zowel degene die de identiteitskaart leent als degene die de identiteitskaart uitleent, kan worden opgenomen in het RPS wegens het plegen van identiteitsfraude.

Doel opname RPS

De opname in het RPS is een bestuurlijke maatregel die dient ter bescherming van het Nederlandse reisdocument. Een paspoort  of identiteitskaart is niet zomaar een stukje plastic. Het is een internationaal erkend, en vertrouwd, identiteitsbewijs. De waarde van het reisdocument moet dan ook worden beschermd.

Gevolgen opname in het RPS

Door opname in het RPS kan het voorkomen dat bijvoorbeeld een tussenjaar in Azië of een bezoek aan opa en oma in Marokko niet mogelijk is. Heel weinig jongeren zijn op de hoogte van deze mogelijke consequentie wanneer ze een identiteitskaart (uit)lenen om naar een feestje te kunnen. Opname in het RPS betekent niet dat de jongere nooit meer een paspoort krijgt. De maatregel geldt voor een paar jaar.

Wanneer de jongere een zwaarwegende reden heeft om in het bezit te zijn van een paspoort, kan ook tijdens de opname een tijdelijk paspoort worden verstrekt. Een zwaarwegende reden is bijvoorbeeld studeren in het buitenland.

Nederlandse identiteitskaart

In de hiervoor beschreven situatie kan een Nederlandse identiteitskaart niet worden geweigerd. Dit betekent dat reizen naar landen waar de Nederlandse identiteitskaart wordt geaccepteerd als reisdocument zonder meer mogelijk is.