Paspoort of Nederlandse identiteitskaart afgegeven in buitenland

Nederlanders die in het buitenland hebben gewoond, hebben vaak een paspoort of Nederlandse identiteitskaart (NIK) die is uitgegeven buiten Nederland. Gemeenten moeten dit document op de persoonslijst opnemen.

Categorie 12 actualiseren

Rubriek 12.35.40

Bij het opnemen van de reisdocumentgegevens op de persoonslijst registreert u in rubriek 12.35.40 de autoriteit van afgifte Nederlandse reisdocument:

  • Als het document na 9 maart 2014 in het buitenland is afgegeven is dit altijd: BU0518 (minister van Buitenlandse Zaken 's-Gravenhage).
  • In alle andere gevallen vult u dit in volgens tabel 49.

Rubriek 12.82.30

Verstrekt door een ambassade of consulaat

Als het reisdocument in het buitenland door een ambassade of consulaat is verstrekt, wordt in de BRP in rubriek 12.82.30 (Beschrijving dossier waarin de aanvullende paspoortgegevens zich bevinden) de omschrijving zoals deze op de houderpagina van het reisdocument staat vermeld.

Verstrekt door Buitenlandse Zaken

Is het reisdocument in het buitenland door de minister van Buitenlandse Zaken verstrekt? Dan wordt dit in rubriek 12.82.30 als volgt vermeld: CSO-RD + locatiecode van de uitgiftelocatie. Bijvoorbeeld: CSO-RD locatiecode 9155.094.

Let erop dat je bij de eerste inschrijving en vervolginschrijving aan de balie de chip van het reisdocument uitleest om te bepalen wat de uitgiftelocatie is.

Locatiecodes CSO-clusters (Consulaire Service Organisatie)

Er is een overzicht beschikbaar van de locatiecodes van de CSO-clusters.

Chip in paspoort en Nederlandse identiteitskaart

Op de chip in het paspoort en de NIK staat het nummer van de uitgiftelocatie. De chip wordt met behulp van het aanvraagstation uitgelezen. In de handleiding van het aanvraagstation staat hoe je de chip uitleest.

Als er problemen zijn met het uitlezen van de chip, kijk dan op de pagina 'Wat te doen bij problemen uitlezen chip reisdocumenten?'

Kennisgevingen reisdocumenten

De posten in het buitenland plaatsen een stempel in de kennisgeving reisdocumenten bij de ondertekening. Als je voor het opnemen van het reisdocument gebruik maakt van de kennisgeving kun je aan de hand van de stempel bepalen welke uitgiftelocatie in het buitenland het document heeft verstrekt.