Tarieven reisdocumenten 2021

Voor paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten gelden maximumtarieven. Er gelden aparte tarieven voor bijvoorbeeld nooddocumenten en spoedleveringen.

De Rijksministerraad heeft ingestemd met de tarieven voor reisdocumenten die in 2021 gelden.

Tarieven in artikel 6 Besluit paspoortgelden

Gemeenten binnen Europees Nederland

De tarieven die gemeenten afdragen aan het Rijk en de
Maximum tarieven die gemeenten in rekening mogen brengen bij de aanvrager:

(Maximum) tarieven voor personen jonger dan 18 jaar (5 jaar geldig)
Artikel 6 tarieven per document Rijk                  Gemeente (maximum) Tarief 2021 (maximum)
Nationaal paspoort, zakenpaspoort, vluchtelingen-, vreemdelingen- en faciliteitenpaspoort € 23,68 € 32,87 € 56,55
Nederlandse Identiteitskaart* € 7,52 € 25,39 € 32,91
Spoedlevering € 50,91 - € 50,91
Heraanvraag Pinbrief € 2,24 - €   2,24
(Maximum) tarieven voor personen van 18 jaar of ouder (10 jaar geldig)
Artikel 6 tarieven per document Rijk                    Gemeente (maximum)    Tarief 2021 (maximum)

Nationaal paspoort, zakenpaspoort en faciliteitenpaspoort

€  41,90 € 32,87 € 74,77
Nederlandse Identiteitskaart €38,64 € 25,39 € 64,03
Spoedlevering € 50,91 - € 50,91
Heraanvraag Pinbrief € 2,24 - €   2,24

De (heraangevraagde) pinbrieven kunnen vooralsnog niet bij de uitgevende instanties worden aangevraagd. Informatie over onder meer de e-functionaliteit en de (heraanvraag van de) pinbrief wordt beschikbaar gesteld op de website van DigiD. Na de heraanvraag wordt de pinbrief rechtstreeks (zonder tussenkomst van de uitgevende instantie) verzonden aan de burger. De uitgevende instanties innen het tarief voor de heraanvraag pinbrief dus niet. De gemeenten hoeven daarom geen tarief voor de heraanvraag van de pinbrief op te nemen in hun legesverordening.

Caribische landen en openbare lichamen

De tarieven die Caribische landen en openbare lichamen (dit zijn de BES- eilanden) afdragen aan het Rijk en de maximumtarieven die de openbare lichamen in rekening mogen brengen bij de aanvrager:

(Maximum) tarieven voor personen jonger dan 18 jaar ( 5 jaar geldig)
Artikel 6 tarieven per document Rijk                          Openbaar lichaam (maximum) Tarief 2021 (maximum)

Nationaal paspoort, zakenpaspoort,

vluchtelingen-, vreemdelingen- en

faciliteitenpaspoort

USD 26,23

ANG 47,00

AWG 47,00

USD 75,37

USD 101,60

Nederlandse Identiteitskaart* USD 8,33 USD  58,23 USD  66,56
(Maximum) tarieven voor personen van 18 jaar of ouder (10 jaar geldig)
Artikel 6 tarieven per document Rijk                             Openbaar lichaam (maximum) Tarief 2021 (maximum)
Nationaal paspoort en zakenpaspoort

USD 46,42

ANG 83,00

AWG 83,00

USD 75,37 USD 121,79
Nederlandse Identiteitskaart USD 42,81 USD  58,23 USD  101,04

Aangewezen gemeenten

De tarieven die de aangewezen gemeenten (grensgemeenten) aan het Rijk afdragen en de maximumtarieven die deze aangewezen gemeenten in rekening mogen brengen bij de aanvrager wanneer deze niet in Nederland woont:

(Maximum) tarieven voor personen jonger dan 18 jaar (5 jaar geldig)
Artikel 6 tarieven per document Rijk                                 Gemeente (maximum) Tarief 2021 (maximum)
Nationaal paspoort, zakenpaspoort, vluchtelingenpaspoort**, vreemdelingenpaspoort** en faciliteiten paspoort € 23,68 €    70,82 €    94,50
Nederlandse Identiteitskaart* € 7,52 €    66,54

€    74,06

USD 82,05

ANG 146,87
AWG 146,87

(Maximum) tarieven voor personen van 18 jaar of ouder (10 jaar geldig)
Artikel 6 tarieven per document Rijk                                  Gemeente (maximum) Tarief 2021 (maximum)
Nationaal paspoort, zakenpaspoort, vluchtelingenpaspoort**, vreemdelingenpaspoort** en faciliteitenpaspoort € 41,90 € 70,82   €    112,72
Nederlandse Identiteitskaart € 38,64 €    66,54

€    105,18

USD 116,53
ANG 208,59
AWG 208,59

Maximumtarieven bezorging reisdocument

De maximumtarieven die gemeenten, aangewezen gemeenten en openbare lichamen in rekening mogen brengen voor het bezorgen van een document: 

Artikel 6 maximumtarief bezorgen
Gemeenten € 16,06
Aangewezen gemeenten € 26,76
Openbare lichamen USD 17,87

Tarieven in artikel 12 Besluit Paspoortgelden

De te betalen tarieven bij de Koninklijke Marechaussee (noodpaspoort), de minister van Buitenlandse Zaken (dienst- en diplomatiek paspoort), de gezaghebbers van de openbare lichamen in Caribisch Nederland (nooddocumenten) en de Gouverneurs van de Caribische Landen (alle documenten):

Tarieven voor personen jonger dan 18 (5 jaar geldig)
Artikel 12 tarieven per document Euro                       ANG/AWG                           
Nationaal paspoort, zakenpaspoort, vluchtelingen-, vreemdelingen-, faciliteitenpaspoort, dienst- en Diplomatiek paspoort €    67,42 ANG/AWG 135,00
Tarieven voor personen van 18 jaar of ouder (10 jaar geldig)
Artikel 12 tarieven per document Euro                         ANG/AWG                               
Nationaal paspoort, zakenpaspoort en faciliteitenpaspoort €    85,64 ANG/AWG 170,00
Noodpaspoort/laissez-passer
Artikel 12 tarieven per document Euro                         ANG/AWG                              USD                             

Noodpaspoort/

Laissez-passer

€    50,86 ANG/AWG 101,00 USD 56,34

De te betalen tarieven op ambassades en consulaire posten in het buitenland:

Tarieven voor personen jonger dan 18 jaar (5 jaar geldig)
Artikel 12 tarieven per document Euro                      
Nationaal paspoort, zakenpaspoort,
vluchtelingen-, vreemdelingen-
faciliteitenpaspoort, dienst- en
Diplomatiek paspoort
€    124,40
Nederlandse Identiteitskaart* €    103,00
Tarieven voor personen van 18 jaar of ouder (10 jaar geldig)
Artikel 12 tarieven per document Euro                       
Nationaal paspoort,
zakenpaspoort en
faciliteitenpaspoort
€  142,60
Nederlandse Identiteitskaart €   135,85
Overige
Artikel 12 tarieven per document Euro                       
Noodpaspoort/ Laissez-passer €    50,85
Heraanvraag Pinbrief €      3,65
Spoedaanvraag toeslag €    10,45

*) Geldt ook voor de vervangende Nederlandse identiteitskaart. Deze is overigens altijd maximaal 5 jaar geldig.

** Voor deze categorie geldt: altijd maximaal 5 jaar geldig, voor minderjarigen en meerderjarigen. Hierbij wordt in rekening gebracht het tarief voor personen jonger dan 18 jaar.