Toelichting B- en C- formulieren

Onderstaand overzicht bevat alle B- en C- formulieren met daarbij de wijze van gebruik, de instantie waar het formulier naartoe gestuurd moet worden. Ook is een verwijzing naar de van toepassing zijn de artikelen uit de paspoortuitvoeringsregelingen opgenomen.

B-formulieren

C-formulieren

Toelichting gebruik C3 formulier

Toelichting bij gebruik C5 formulier

Toelichting bij C10 formulier: Procedure voor het onmiddellijk retourneren van een reisdocument of Nederlandse identiteitskaart