Verificatieregister

Het Verificatieregister bevat de nummers van reisdocumenten die niet in omloop mogen zijn. Het Verificatieregister is een onderdeel van het Basisregister Reisdocumenten. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens beheert het Verificatieregister.

Gebruik Verificatieregister

Het register wordt gebruikt om de geldigheid van een reisdocument te controleren. Dit levert een 'hit' of 'no hit' op. Een 'hit' betekent dat het document niet in omloop mag zijn. Het Verificatieregister wordt dagelijks vanuit het Basisregister Reisdocumenten bijgewerkt. Het Verificatieregister bevat geen persoonsgegevens, alleen documentnummers.

Aantal hits bevraging Verificatieregister

Aantal hits bevraging Verificatieregister x1.000
Aantal hits bevraging Verificatieregister
201137
201243
201335
201434
201542
201653
201771
2018130
Brontabel als csv (118 bytes)
Aantal bevragingen Verificatieregister x1.000
Aantal bevragingen Verificatieregister
20119100
20129600
20139400
20148600
20159400
201611000
201713400
201820100
Brontabel als csv (133 bytes)

Toegang tot Verificatieregister

Omdat het Verificatieregister alleen de nummers van reisdocumenten bevat en geen persoonsgegevens, hebben niet alleen bestuursorganen toegang tot het Verificatieregister. Ook hebben organisaties of bedrijven die beroepsmatig taken, handelingen of diensten uitvoeren (zoals uitzendbureaus en autoverhuurbedrijven) toegang. Het moet dan wettelijk zijn voorgeschreven óf van de klant worden verlangd dat deze zich identificeert met een identiteitsdocument.

Wilt u toegang tot het Verificatieregister aanvragen? Neem dan contact met ons op.