Is het mogelijk meerdere reisdocumenten door te geven op één signaleringsformulier?

Nee, per reisdocument moet een apart signaleringsverzoek worden gebruikt. Dit heeft te maken met een mogelijk verschil in de datumgeldigheid van de verschillende reisdocumenten.