Wie betaalt de leges van een nieuw reisdocument bij een gewijzigd burgerservicenummer?

Wanneer het burgerservicenummer (BSN) is gewijzigd vervalt het reisdocument van rechtswege (art 47 lid 1 onder e Paspoortwet). Dit betekent dat het reisdocument wordt ingehouden en aan het verkeer wordt onttrokken. Na de intrekking kan iemand een nieuw document aanvragen met daarop het juiste BSN.

Meer informatie voor medewerkers Burgerzaken staat in de werkinstructie ‘De opname van het BSN in een Nederlands reisdocument voor niet-ingezetenen’ en ‘De opname van het BSN in een Nederlands reisdocument in Caribisch Nederland.’

Wijziging BSN op eigen verzoek

Iemand is zelf verantwoordelijk voor de kosten van een nieuw document wanneer hij/zij zelf verzocht heeft om wijziging van het BSN. Wanneer onduidelijkheid is wie er verantwoordelijk is, beslist de uitgevende instantie waar de burger zich heeft gemeld hierover.

Meer informatie over de vergoeding van leges

In sommige gevallen kunnen de kosten van een nieuw reisdocument worden vergoed. Voor meer informatie over het foutieve of gewijzigde BSN kan de gemeente waar de burger zich met het desbetreffende document meldt contact opnemen met de uitgevende instantie. Ook de gemeente die betrokken is geweest bij de wijziging van het BSN kan worden gecontacteerd. Per situatie wordt een afweging gemaakt en kan de gemeente van afgifte en/of de gemeente waar de BSN-wijziging tot stand is gekomen beslissen om de leges te vergoeden.

Als het ministerie van Buitenlandse Zaken de uitgevende instantie is, kunt u via e-mail contact opnemen met de Nederlandse vertegenwoordiging in het land van uitgifte. Contactgegevens van de Nederlandse vertegenwoordiging vindt u op de website Nederlandwereldwijd.nl.