Een ouder, die niet het ouderlijk gezag heeft, is in het bezit van een Nederlandse identiteitskaart van zijn kind. De ouder wil de kaart niet teruggeven. Kan een nieuwe kaart worden afgegeven aan het kind?

Ja, als het mogelijk is roept de gemeente de ouder op om de identiteitskaart terug te geven aan de rechtmatige houder. Geeft de ouder hieraan geen gehoor? Dan kan de ouder die wél het gezag heeft over het kind of het kind zelf aangifte van vermissing van het reisdocument doen bij de gemeente.

Na het afleggen van een verklaring van vermissing van het reisdocument kan een nieuwe identiteitskaart worden aangevraagd. Dit is geregeld in artikel 31 van de Paspoortwet.