Wat is de reden dat de vinger voor elke opname op de vingerafdruklezer moet worden gelegd?

Bij het aanvragen van een paspoort wordt geprobeerd de best mogelijke vingerafdrukken op te nemen. Van een vinger wordt niet één opname gemaakt, maar twee en soms drie. Met deze opnames wordt bij de aanvraag vastgesteld of de vingerafdrukken met elkaar te verifiëren zijn.

Als de vinger op de vingerafdruklezer blijft liggen bij de verschillende opnames, dan wordt er in feite een identieke opname gemaakt en is verificatie niet mogelijk. Als de vingerafdrukken in de praktijk worden geverifieerd, wordt namelijk ook altijd een nieuwe opname van de vingerafdruk gemaakt (die dan wordt vergeleken met de eerder gemaakte opname die in de chip zit).

Informatie voor particulieren

Ben je een particulier en wilt u weten waarom uw vingerafdrukken in uw paspoort staan? Die informatie vind je op Rijksoverheid.nl.