Wanneer kan een niet-ingezetene bij een Nederlandse gemeente een document aanvragen?

In de volgende gevallen kan een niet-ingezetene zich inschrijven bij een Nederlandse gemeente en hoeft deze persoon niet naar een grensgemeente:

  • Een Nederlander wil zich vestigen in Nederland, maar is niet meer in het bezit van een Nederlands reisdocument.
  • Een Nederlander zonder reisdocument is uitgeschreven naar adres onbekend, maar moet worden ingeschreven in een gemeente.
  • Een Nederlander zonder vaste woon of verblijfplaats verblijft in Nederland en komt in aanmerking voor een briefadres bij een instelling (bijvoorbeeld Leger des Heils) of kan een briefadres krijgen bij een familielid.

Identiteit vaststellen

De gemeenten moeten in deze gevallen zelf de identiteit van betrokkene onderzoeken en/of verifiëren. Na de inschrijving als ingezetene kan de aanvraag van het reisdocument door de woongemeente in behandeling worden genomen.

Voor inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) wordt niet voorgeschreven dat een identiteitsbewijs moet worden overgelegd. In artikel 2.4 lid 3 Wet BRP staat dat de identiteit 'deugdelijk' moet worden vastgesteld. Dat kan normaal gesproken met een identiteitsdocument, maar als dat er niet is, moet de identiteit op een andere manier worden vastgesteld. Het verifiëren zal meestal plaatsvinden door middel van het raadplegen van aanvraagformulieren van eerder verkregen reisdocumenten of door een rijbewijs.