Wanneer wel of geen einddatum geldigheid invullen bij aanvraag document?

In de meeste gevallen mag geen einddatum geldigheid worden ingevuld bij de aanvraag van een paspoort of Nederlandse identiteitskaart.

In onderstaande tabel wordt weergegeven wanneer wel of geen einddatum moet worden ingevoerd bij de aanvraag.

Geen einddatum geldigheid Wel einddatum geldigheid
Paspoort of Nederlandse identiteitskaart aanvrager 18 jaar of ouder Vreemdelingenpaspoort met een verblijfsdocument I (verblijfsvergunning voor bepaalde tijd regulier) = gerelateerd aan geldigheidsduur verblijfsdocument, met een maximum van vijf jaar
Paspoort of Nederlandse identiteitskaart aanvrager jonger dan 18 jaar Vluchtelingenpaspoort met een verblijfsdocument III (verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel) = gerelateerd aan geldigheidsduur verblijfsdocument, met een minimum van één en een maximum van drie jaar
Tweede paspoort Aanvrager opgenomen in het register paspoort signaleringen en krijgt een paspoort met een afwijkende geldigheidsduur
Vreemdelingenpaspoort met verblijfsdocument II = verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd regulier
Vluchtelingenpaspoort met verblijfsdocument IV = verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd asiel
Vreemdelingenpaspoort met verblijfsdocument V = verblijfsvergunning EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene (komt in de plaats van de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd met de aantekening "EG-langdurig ingezetene" type II)
Vluchtelingenpaspoort met verblijfsdocument V = verblijfsvergunning EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene (komt in plaats van de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd met de aantekening 'EG-langdurig ingezetene' type IV)
Paspoort voor een aanvrager met een tijdelijk of permanent gebrek aan alle vingers