Wat moeten we doen bij een blokkade van de laatste gekoppelde authenticatiekaart aan een autorisatiebevoegde?

In die gevallen neemt u contact op met de Servicedesk Identiteit & Diensten (ID&D) waarna een service engineer op de locatie een nieuwe autorisatiebevoegde moet autoriseren. De uitgiftelocatie  wordt in dat geval geconfronteerd met de kosten van het bezoek van de service engineer.