Werkgroepen Tegengaan Identiteitsfraude

Medewerkers van de afdelingen burgerzaken bij gemeenten spelen een cruciale rol in de signalering van onjuistheden bij identiteitsbewijzen en brondocumenten. Met diverse ketenpartners delen zij in de Werkgroepen Tegengaan Identiteitsfraude (WTI) kennis en expertise.

Medewerkers van de afdelingen burgerzaken bij gemeenten spelen een cruciale rol in de signalering van onjuistheden bij identiteitsbewijzen en brondocumenten. Diverse ketenpartners ondersteunen hen daarbij. De Koninklijke Marechaussee (KMar), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) zijn deskundig op het gebied van reisdocumenten, brondocumenten en rijbewijzen. De politie verricht het strafrechtelijk onderzoek en het Openbaar Ministerie (OM) gaat over tot vervolging.

Deze partijen werken samen in 9 regionale samenwerkingsverbanden binnen Nederland: de Werkgroepen Tegengaan Identiteitsfraude (WTI). Hierin wordt expertise en kennis gedeeld om identiteitsfraude zo efficiënt mogelijk te signaleren en tegen te gaan. In de landkaart zijn de regio’s weergegeven.

Deze afbeelding toont de 9 WTI-regio's
Beeld: ©RvIG / RvIG

Landelijk overleg

Daarnaast is er vier keer per jaar een overkoepelend landelijk overleg, waarvan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) voorzitter is. Belangrijk doel van het landelijk overleg is het creëren van eenduidigheid in werkprocessen en -afspraken.

Bij het overleg sluiten gemeentelijke vertegenwoordigers uit de regio’s aan en de landelijke vertegenwoordigers van ketenpartners. Ook de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB), Justid, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Justitie en Veiligheid nemen deel aan de landelijke WTI.

Meer informatie en aanmelden

Wil je meer informatie over WTI of wil je jezelf aanmelden als deelnemer aan het overleg? Neem dan contact op met RvIG, via info@rvig.nl.