Overslaan en naar de inhoud gaan

Basisregistratie Personen

Intro

De Nederlandse overheid registreert persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Alle overheidsinstellingen en bestuursorganen zoals de Belastingdienst, zijn verplicht voor hun taken gebruik te maken van deze gegevens.
RvIG is verantwoordelijk voor de veilige opslag van deze gegevens en de uitwisseling ervan, dit bespaart veel rompslomp. Tegelijk wordt je privacy gewaarborgd. Instellingen krijgen namelijk alleen toegang tot die gegevens die zij nodig hebben om hun wettelijke taak uit te voeren.
De BRP bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland (ingezetenen) en van personen (niet ingezetenen) die Nederland hebben verlaten of die korter dan 4 maanden in Nederland wonen. Bijvoorbeeld omdat ze tijdelijk werken of studeren in Nederland.

Vragen?

088 900 1000
Maandag - Vrijdag 08:30 - 17:00 uur

Nieuws

 • Zelfevaluatie 2024: Invullen vragenlijsten van start via de kwaliteitsmonitor en de ENSIA-tool

  Op 1 juli is de zelfevaluatiecyclus BRP over 2024 voor alle Nederlandse gemeenten gestart.
  Jaarlijks voeren de gemeenten een verplicht onderzoek uit naar de inrichting, werking en beveiliging van de basisregistratie. Ook onderzoeken zij de verwerking van gegevens in de basisregistratie. Een belangrijk onderdeel van de zelfevaluatie BRP is het invullen van de vragenlijsten in de kwaliteitsmonitor.

 • Nieuw autorisatiebesluit voor gemeenten

  Op 1 juli zijn de eerste gemeenten geautoriseerd volgens het nieuwe autorisatiebesluit voor gemeenten. Voor een aantal wettelijke taken mogen zij gegevens opvragen van inwoners van andere gemeenten en van niet-ingezetenen.

 • Versie 3.12 HUP beschikbaar

  Met ingang van maandag 1 juli 2024 treedt versie 3.12 van de Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP) in werking. Deze versie bevat een aantal wijzigingen

Scroll naar boven