Impact TMV 2.0 op afnemers van de BRP

De Terugmeldvoorziening (TMV) is een geautomatiseerd systeem voor het melden van vermoedelijke fouten. Lees hoe u als afnemer van de BRPĀ  probleemloos aan kunt sluiten.

Met de TMV 2.0 beschikt u als afnemer over o.a. de volgende functionaliteiten: U kunt contactgegevens en maximaal 5 bijlages met een terugmelding meezenden. Ook kunt u een extra lange toelichting schrijven. Dit draagt bij aan de verhoging van de kwaliteit van de terugmeldingen en daarmee de kwaliteit van de BRP.

Digimelding

U kunt als afnemer aansluiten op de Digimelding koppelvlakstandaard (DMKS). Deze standaard wordt beheerd door Logius en verzorgt de koppeling tussen u als afnemer en de TMV 2.0 van RvIG.

U kunt al dan niet met tussenkomst van uw leverancier, uw lokale terugmeldfaciliteiten aansluiten via Digimelding. Dit kan via de Digimeldingwebservice of door aan te sluiten op het Digimeldingportaal van Logius. Voor toegang tot het portaal kunt u de aanvraagprocedure volgen op de website van Logius.

Invoering TMV 2.0

Terugmeldingen die gedaan zijn met de GBA-TMV zijn na livegang van de TMV 2.0 niet meer in te zien, ook niet voor bijhouders.

Cataloguswijziging

Per 1 juli 2019 wijzigt RvIG de Digimeldingcatalogus voor de BRP met betrekking tot statussen. De volgende nieuwe statussen zijn dan beschikbaar:

  • Gemeld
  • In behandeling
  • Ingetrokken
  • Onvoldoende informatie
  • Verkeerde bronhouder
  • Afgehandeld

De objectidentificatie om op terug te melden zijn adres, A-nummer en BSN nummer.

Heeft u verder nog vragen?

Bekijk het vraag en antwoord-document voor afnemers.

Neem dan contact op met de Frontoffice van RvIG via 088 - 900 1000 of info@rvig.nl zodat zij u verder kunnen helpen.