Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP)

In de Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP versie 3.7) staan de procedures beschreven om personen in te schrijven als ingezetene in de Basisregistratie Personen (BRP). De HUP beschrijft verder hoe gegevens in de BRP moeten worden gewijzigd en gecorrigeerd.

De HUP is bedoeld voor gemeenteambtenaren die de BRP bijhouden. Het document is echter ook een handig naslagwerk voor afnemers die meer willen weten over de verschillende procedures. Met afnemers wordt bedoeld instanties die de gegevens uit de BRP gebruiken voor hun eigen administratie, bijvoorbeeld de belastingdienst en pensioenfondsen.

Procedures in de HUP

De procedures in de HUP zijn onderverdeeld in:

  • Procedures op basis van schriftelijke aangifte van de persoon zelf, bijvoorbeeld verhuizing binnen de gemeente en wijzigen naamgebruik.
  • Procedures op basis van een in Nederland opgemaakte akte van de burgerlijke stand, bijvoorbeeld huwelijk en geregistreerd partnerschap en voornaamswijziging.
  • Procedures op basis van een ander document dan een Nederlandse akte van de burgerlijke stand. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het wijzigen van de nationaliteit en of veranderingen in de gezagsverhouding.
  • Bijzondere procedures. Dit zijn procedures die minder frequent voorkomen. Denk daarbij aan het corrigeren van gegevens, interlandelijke adoptie of een gemeentelijke herindeling.

Andere informatie in de HUP

Daarnaast geeft de HUP informatie over:

  • Het BRP-stelsel.
  • De structuur van een persoonslijst (de gezamenlijke gegevens die van een persoon in de BRP zijn opgenomen).
  • De (bron)documenten die nodig zijn voor de verschillende soorten gegevens. Brondocumenten zijn de ‘bron’ van de gegevens die in de BRP worden opgenomen. Het paspoort is bijvoorbeeld een brondocument voor de nationaliteit.
  • De voorwaarden waaraan brondocumenten moeten voldoen.

Actualisering van de Handleiding Uitvoeringsprocedures

De HUP wordt regelmatig geactualiseerd. Deze actualisering vindt plaats na een wijziging in de wet- en regelgeving, nieuwe of gewijzigde circulaires of vinden plaats op verzoek van gebruikers.