Persoonskaart gebruiken bij correcties

Het is onder strikte voorwaarden toegestaan om de persoonskaart te gebruiken als brondocument bij het corrigeren van de persoonslijst. Dit besluit volgt na een zorgvuldige afweging door RvIG.

De persoonskaart (PK) mag alleen als brondocument worden gebruikt bij het corrigeren van een gemaakte fout als:

  1. er bij het aanleggen van de persoonslijst een fout is gemaakt bij het overnemen van de gegevens van de persoonskaart én
  2. de persoonskaart daarbij als brondocument is geregistreerd in element 82.30 Beschrijving document op de persoonslijst én
  3. er in de gemeente geen ander toegestaan brondocument voorhanden is waaraan de gemeente de te corrigeren gegevens kan ontlenen

Bij het op deze manier doorvoeren van een correctie moet in de nieuwe categorie met de gecorrigeerde gegevens in element '82.30 Beschrijving document' de omschrijving 'PK conversiefout' worden opgenomen.

Oplossing voor moeilijke situaties

De afgelopen tijd zijn er veel vragen gesteld door gemeenten over te gebruiken brondocumenten voor het aanbrengen van correcties op de persoonslijst. Met name de ontwikkelingen op het gebied van verbetering van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen, operatie BRP (baseline 2) en de administratieve last voor de burger zorgen soms voor moeilijke situaties. Denk bijvoorbeeld aan akten uit het buitenland van een overledene. Een oplossing bij problemen met correcties kan in sommige gevallen het gebruik van de persoonskaart zijn.